บริษัท อาร์ทเดค จำกัด Build Up Your Own Style Read More

1991

More Than

25Years

กว่า 25 ปี ที่ “อาร์ทเดค” เป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มสถาปนิกและมัณฑนากร ไม่เพียงแต่สินค้าตกแต่งออกแบบผลิตภัณฑ์คิ้วบัว แนะนำการติดตั้ง ด้วยทีมงานผู้ชำนาญในทุกๆ ขั้นตอน More than 25 year experience, trustworthiness and
professionalism have made Artdec strong and athletic
in the market. In the same year, KPS Polymer Co., Ltd.
was certified by ISO 9001 : 2008, in Quality Assurance
Technic. With this co-operation, we aimed to enhance
both production and marketing aspects.
Our Products

Build Up Your Own Style

Contact
22 Chalermprakiat Rama 9 Soi 48 Yak 24 Dokmai, Prawet, Bangkok 10250, Thailand

22 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 24 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel : 02 041 3147-8 , 02 050 1748
Fax : 02 050 1749
Email : sales@artdec.co.th, salekps2015@yahoo.com